Hé lộ về lợi nhuận của nhà đầu tư BOT

Toàn quốc hiện có 88 trạm thu phí BOT, trong đó 70 trạm đang thu. Với việc huy động vốn tư nhân làm dự án, lợi nhuận của nhà đầu tư được tính trên cơ sở phần vốn chủ có, có tỷ suất trung bình dao động 11- 12%/năm.

he lo ve loi nhuan cua nha dau tu bot hinh anh 1

Nhà đầu tư BOT được hưởng tỷ suất lợi nhuận 12%/năm

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong đầu tư dự án BOT (thi công – kinh doanh – chuyển giao), phương án tài chính của 1 vài dự án BOT đã và đang triển khai là tương tự nhau và được tính toán thích hợp có 1 vài quy định ở thời điểm triển khai dự án về nguồn vốn thực hiện dự án, lãi vay và mức lãi suất vay, lợi nhuận của nhà đầu tư, 1 vài khoản thuế, kế hoạch phân bổ vốn thực hiện dự án; dự đoán lưu lượng xe, mức giá và công đoạn tăng giá.

Nhà đầu tư hưởng lợi nhuận 12%/năm

Về nguồn vốn thực hiện dự án (vốn chủ có, vốn vay tín dụng), phần vốn chủ có được tính toán trong tổng mức đầu tư có mức giá trị tối thiểu theo quy định của 1 vài nghị định về quản lý đầu tư dự án BOT từ 10 – 15% tuỳ thuộc tổng vốn đầu tư. Vốn này do nhà đầu tư huy động bằng nguồn vốn tự có, phần còn lại nhà đầu tư huy động từ 1 vài tổ chức tín dụng và ngân hàng.

Lãi vay đối có phần vốn vay trong thời gian thi công được tính trong tổng mức đầu tư dự án; giá thành lãi vay tùy thuộc mức lãi suất vay và giá trị giải ngân đối có phần vốn vay.

Về mức lãi suất vay, theo Thông tư số 166/2011/TT-BTC, lãi suất vay trong dự án đầu tư là tạm tính và được xác định khi đàm phán hợp đồng. Giá trị lãi vay được cập nhật theo thực ở khi mức lãi suất ngân hàng 1 vàih tân có biên độ theo kết quả đàm phán hợp đồng, thường trong dao động 0,5 – 2%.

Trong đầu tư BOT, lợi nhuận nhà đầu tư được tính ở cuối thời kỳ khai thác công trình dự án bằng thời gian thu phí tạo lợi nhuận (thường từ 2 – 3 năm); 1 số dự án có tính khoản giá thành bảo toàn vốn huy động của nhà đầu tư.

Giai đoạn sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 166/2011/TT-BTC và Thông tư số 55/2016/TT-BTC, lợi nhuận của nhà đầu tư được tính trên cơ sở phần vốn chủ có tham dự vào dự án có tỷ suất lợi nhuận trung bình dao động 11- 12%/năm (bắt đầu từ 1 vài dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 và nâng cấp Quốc lộ 14).

Toàn bộ phần vốn chủ có nhà đầu tư góp vào dự án không được tính trong GĐ thi công mà chỉ được tính bắt đầu từ khi công trình đã đi vào hoạt động, đưa vào khai thác; phần vốn vay hoàn toàn không được hưởng lợi nhuận.

Về 1 vài khoản thuế (thuế lương công ty, thuế giá trị tăng lên), theo giải đáp của Bộ Tài chính, thuế lương công ty và hoàn thuế giá trị tăng lên được tính trong phương án tài chính dự án (thuế lương công ty là nguồn chi và hoàn thuế giá trị tăng lên là nguồn thu của dự án).

70 trạm đang thu phí các con phố bộ

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính ban hành 1 vài Thông tư số 90/2004/TT-BTC và Thông tư số 159/2013/TT-BTC, trong đó có quy định việc đặt trạm thu phí.

Theo đó, các con phố bộ đặt trạm thu phí có dao động 1 vàih giữa 1 vài trạm thu phí trên cộng 1 tuyến các con phố chắc chắn tối thiểu 70 km thì do cơ quan có thẩm quyền chọn lọc. Trường hợp các con phố bộ đặt trạm thu phí có dao động 1 vàih giữa 1 vài trạm thu phí không chắc chắn tối thiểu 70 km trên cộng tuyến các con phố thì trước khi thi công trạm thu phí, Bộ GTVT thống nhất ý kiến có UBND cấp tỉnh và Bộ Tài chính chọn lọc.

Hiện nay, cả nước có 88 trạm thu phí trên 1 vài tuyến quốc lộ, trong đó Bộ GTVT quản lý 73 trạm (55 trạm đang thu, 18 trạm chưa thu thuộc 1 vài dự án đang đầu tư), UBND 1 vài tỉnh quản lý và đang thu phí ở 14 trạm.

Trong tổng số 88 trạm thu phí có 10 trạm (chiếm 11%) có dao động 1 vàih 60 – 70 km do địa hình địa điểm đặt trạm chắc chắn 70 km không thuận lợi; 20 trạm (chiếm 23%) có dao động 1 vàih nhỏ hơn 60 km và 3 trạm nằm ngoài phạm vi dự án BOT.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đó để so sánh toàn bộ giá của 1 vài căn hộ bình thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *