Giấy nháp Tiếng Anh là gì

Giấy nháp Tiếng Anh được dịch như thế nào. Hãy cùng canhosunwahpearl.edu.vn tìm hiểu.

Giấy nháp Tiếng Anh được dịch là drafting paper phiên âm /drɑːft ˈpeɪ.pər/. Đặc biệt với những môn môi trường thiên nhiên như Toán, Lí, Hóa, không xẩy ra nháp gần như là không thể nào tiến hành học tập được vì đặc thù của những môn học này là phải giải nhiều bài tập nên cần phải có giấy nháp để tính toán trước.

Một số đồ dùng học tập bằng Tiếng Anh.

Ruler /ˈruːlər/: Cây thước.

Pencil /ˈpensəl/: Bút chì.

Giấy nháp Tiếng Anh là gì, SGVCalculator /ˈkælkjəleɪtər/ : Máy tính.

Marker /ˈmɑːkər/: Bút lông.

Crayon /ˈkreɪən/: Bút sáp màu.

Scissors /ˈsɪzəz/: Cái kéo.

Dictionary /ˈdɪkʃəneri/: Từ điển.

Clamp /klӕmp/: Cái kẹp.

Desk /desk/: Bàn học.

Bag /bӕɡ/: Cặp sách.

Chalk /tʃoːk/: Phấn viết bảng.

Eraser /ɪ’reɪsər/: Cục tẩy.

Push-pin /’puʃpin/: Cái đinh bấm.

Fountain pen /’faʊntinpen/: Bút máy.

Glue /glu/: Keo dán.

Highlighter /haɪ,laɪtər/: Bút dạ quang.

Bài viết giấy nháp Tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339