Giá vàng biến động khi căng thẳng Mỹ và Triều Tiên chưa ngã ngũ?