Giá Trị Đầu Tư tại dự án Sun Wah Pearl sẽ gia tăng mạnh