Điểm chung trong cách dạy con của 6 tỉ phú giàu có, quyền lực nhất thế giới