DN nào sẽ bị “ưu tiên” thanh tra thuế 3 tháng cuối năm?

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế 1 vài địa phương chỉ đạo, tập trung chọn lọc đối tượng để kiểm tra trong 3 tháng cuối năm tập trung vào công ty ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực: ăn uống, dịch vụ thẩm mỹ, văn phòng công chứng, kinh doanh rượu, bia, đồ hộp ngoại nhập…

dn nao se bi “uu tien” thanh tra thue 3 thang cuoi nam? hinh anh 1

DN ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực: ăn uống, dịch vụ thẩm mỹ, kinh doanh rượu, bia, đồ hộp ngoại nhập… sẽ được tập trung thanh tra trong mấy tháng cuối năm

Trong 1 văn bản gửi Cục Thuế 1 vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương nhằm đôn đốc thực hiện kế hoạch chống thất thu công ty ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, 30/63 Cục thuế đã có báo cáo về kết quả kiểm tra tới ngày 15.9.

Cụ thể, có công ty ngoài quốc doanh, ngành thuế đã kiểm tra 14.198 đơn vị và từ đó điều chỉnh tăng số thuế phải nộp là 2.864 tỷ đồng. Về phía hộ kinh doanh, cơ quan thuế đã khảo sát 7.788 hộ và điều chỉnh tăng doanh thu khoán có 5.330 hộ.

Trong đó, số hộ có doanh thu phải điều chỉnh tăng từ 50% và phải thực hiện ngay trong 3 tháng cuối năm là 2.706 hộ. Số thuế các hộ này phải điều chỉnh tăng ngay trong 3 tháng cuối năm 3,5 tỷ đồng.

Các hộ còn lại theo đại diện ngành thuế có doanh thu phải điều chỉnh tăng dưới 50% nên sẽ thuộc diện điều chỉnh từ năm 2018.

Từ đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế 1 vài địa phương chỉ đạo, tập trung chọn lọc đối tượng để kiểm tra trong 3 tháng cuối năm tập trung vào công ty ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực: ăn uống, dịch vụ thẩm mỹ, văn phòng công chứng, kinh doanh rượu, bia, đồ hộp ngoại nhập…

Một đối tượng khác được ngành thuế lưu ý kiểm tra là 1 vài hộ kinh doanh sử dụng nhiều hóa đơn, sử dụng hóa đơn có giá trị lớn, mặt hàng ngành nghề đặc biệt.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đó để so sánh toàn bộ giá của 1 vài căn hộ bình thạnh