Đánh thuế tài sản sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước?

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Đánh thuế tài sản không đưa vào Nghị quyết về cơ chế đặc biệt phát triển TP.HCM, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, trình Quốc hội ban hành Luật Thuế tài sản để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo định hướng về cải cách hệ thống thuế quốc gia GĐ 2016-2020.

danh thue tai san se duoc ap dung tren pham vi ca nuoc? hinh anh 1

Áp dụng cơ chế chính sách bán hàng đặc biệt giúp TP.HCM phát triển (ảnh IT).

Chiều 24.11, có 93,69% số phiếu tán thành Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Về thí điểm cơ chế, chính sách bán hàng đặc biệt phát triển TP.HCM (viết tắt TP).

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết:Về thí điểm các chính sách bán hàng thuế, phí, lệ phí, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhất trí việc ban hành thuế tài sản, trước mắt là thuế nhà, đất để thí điểm ở TP. Một số ý kiến yêu cầu không ban hành Luật để áp dụng thí điểm thuế tài sản đối có TP, mà cần ban hành Luật để áp dụng chung trên phạm vi toàn quốc.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, thuế tài sản là sắc thuế trực thu, có ảnh hưởng trực tiếp đến đại bộ phận người dân, đến phân khúc BDS, đến sức tranh giành và môi trường đầu tư của TP. Việc thực hiện thí điểm chỉ ở TP sẽ tạo sự bất bình đẳng giữa người dân, người có nhà, đất trên địa bàn TP có các người có nhà, đất ở các địa phương khác”, ông Nguyễn Đức Hải cho biết.

Để tiếp thu ý kiến ĐBQH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép không quy định nội dung trên trong Dự thảo Nghị quyết, song yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, trình Quốc hội ban hành Luật Thuế tài sản để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo định hướng về cải cách hệ thống thuế quốc gia GĐ 2016-2020.

Về vấn đề phân cấp cho Hội đồng nhân dân TP chọn lọc mức lương bình quân tăng thêm, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo tiếp thu theo hướng ngoài việc thực hiện chi trả lương tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối có cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ quy định trong Nghị quyết này đối có phần lương tăng thêm tối đa không quá là 1,8 lần và phải theo hiệu quả công việc. Như vậy không tạo chênh lệch quá lớn có các địa bàn kế bên và các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Chiều 24.11, có 91,45% số phiếu tán thành Quôc hội đã thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng mức đầu tư Dự án: 22.938 tỷ đồng (Hai mươi hai nghìn, chín trăm ba mươi tám tỷ đồng). Diện tích đất thu hồi là 5.399,35 héc-ta, trong đó: qui mô đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 héc-ta, qui mô đất khu tái an cư Lộc An – Bình Sơn là 282,35 héc-ta, qui mô đất phân khu III của khu tái an cư Bình Sơn là 97 héc-ta, qui mô đất khu nghĩa trang là 20 héc-ta.

Về bố trí vốn, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí theo Nghị quyết số 26/2016/QH14, bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14; 2.938 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái an cư GĐ đầu, trường hợp không thu đủ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái an cư GĐ đầu thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, chọn lọc từ nguồn nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước GĐ 2016-2020.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư áp dụng một lần và đã đi vào hoạt động trước năm 2021.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339