Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Dự án tổ hợp sản xuất ôtô Vinfast