“Phát cáu” với phần mềm miễn phí truy cập Facebook của Viettel