Ngăn chủ đầu tư phân phối quần thể thông qua giao dịch cổ phần

Du an Sunwah Pearl – Theo đó, việc thay đổi hình thức, thay đổi thành viên góp vốn của một vài doanh nghiệp là chủ đầu tư tổ hợp sở hữu sử dụng đất đang triển khai phải được sự thống nhất của lãnh đạo UBND tỉnh. Đối với mhững dự án xin gia hạn lịch trình (trừ trường hợp bất khả kháng) phải thực hiện thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất trước khi chấp thuận. UBND tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các nhà đầu tư yếu kém về năng lực tài chính, cố tình làm phát triển chậm độ để phân phối công trình thông qua mua bán cổ phần hoặc thay đổi thành viên góp vốn nhằm điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp của một số chủ đầu tư…

Tìm hiểu thêm Du an Sunwah Pearl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339