Cuộc chiến ở Panorama: Sở Xây dựng “bác” thông tin, Coteccons “muối mặt”?