Vietcombank được bình chọn là ngân hàng uy tín nhất Việt Nam năm 2017