Công văn tiếng Anh là gì

Công văn tiếng Anh là gì. Hãy cung canhosunwahpearl.edu.vn tìm hiểu Công văn tiếng Anh là gì

Công văn tiếng Anh là Official dispatch.

Phiên âm: /əˈfɪʃ.əl dɪˈspætʃ/.

Công văn là văn bản hành chính được xem là phương tiện giao tiếp chính thức giữa cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Công văn còn thường được sử dụng trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Một số từ đồng nghĩa: offical correspondence, offical request, official letter.

Examples:

The manager asked the staff to draft the dispatch.

(Trưởng phòng đề nghị nhân viên phát thảo công văn).

The Committee issued an offical letter asking people to classify waste to protect the environment.

(Ủy ban ra công văn đề nghị người dân phân loại rác thải để bảo vệ môi trường).

Bài viết công văn tiếng Anh là gì được soạn bởi căn hộ sunwah cho thuê.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339