Cộng tác viên tiếng Anh là gì

Cộng tác viên tiếng Anh là gì. hãy cùng canhosunwahpearl.edu.vn tìm hiểu Cộng tác viên tiếng Anh là gì.

Cộng tác viên (tiếng Anh: Collaborator) là nghề không thuộc nhân viên chính thức của công ty, tổ chức tuyển dụng họ, có khả năng làm tại nhà, khi rảnh rỗi, không gò bó thời gian.
Cộng tác viên dịch sang tiếng Anh là collaborator /kəˈlæb.ə.reɪt/.

Cộng tác viên là nghề tự do, chủ yếu qua hình thức bán hàng, tìm kiếm quý khách online hoặc dịch thuật, có khả năng làm tại nhà hoặc lúc rảnh rỗi. Nghề cộng tác viên không cần phải làm nhân viên chính thức, chính vì như thế không gò bó về thời gian, không bị ép doanh số.

Examples:

These are raw data from our collaborators.

(Đây là những dữ liệu thô từ các cộng tác viên của chúng ta).

She agreed to become collaborator with him in writing her biography.

(Cô đồng ý phát triển thành cộng tác viên với anh để viết tiểu sử).

Mr.John and his collaborators work at newsroom.

(Ông John và các cộng tác viên của ông ấy làm tại phòng tin tức).

We came together with a collaborator, Hana.

(Chúng ta có thêm 1 cộng tác viên, Hana).

Bài viết cộng tác viên tiếng Anh là gì được soạn bởi căn hộ sunwah cho thuê.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339