FE Credit tiếp nhận 100 triệu USD từ ngân hàng lớn nhất nước Đức