Ngân hàng Nhà nước mới giải ngân 5,8% vốn đầu tư?

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Theo tài liệu từ Bộ Tài chính, báo cáo của Kho bạc nhà nước đến hết 30.6.2017 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải ngân 4.292 triệu đồng, đạt mật độ 5,8% so có tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

ngan hang nha nuoc moi giai ngan 5,8% von dau tu? hinh anh 1

Theo tài liệu từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước mới giải ngân 5,8% vốn đầu tư năm 2017

Trong hai ngày 25.7 và 26.7, 1 số báo đã đưa tin về buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng có một số bộ, cơ quan, địa phương ngày 25.7 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Liên quan đến mật độ giải ngân vốn đầu tư công của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã cung cấp 1 số tài liệu. Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước là 73.380 triệu đồng. Trong đây, số vốn đúng quy định là 7.645 triệu đồng; số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc tài liệu số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, đến hết ngày 30.6.2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải ngân 4.292 triệu đồng. Vì vậy, mật độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến ngày 30.6.017 là 5,8% so có tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối có số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc tài liệu số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp thẩm quyền tiếp tục phân bổ cho dự án.

Trước đây, trong 1 bản tin đăng tài ngày 25.7 trên cổng tài liệu điện tử của mình, NHNN đưa ra tài liệu, theo báo cáo ước tính của Bộ Tài chính về mật độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, NHNN mới chỉ đạt 5,8%. Tuy nhiên, ngay ở cuộc họp, theo báo cáo của NHNN và tham khảo của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về số liệu cụ thể vốn đầu tư công năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và số thực ở đã giải ngân của NHNN cho thấy, mật độ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn một sốh tính. Thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của NHNN là 56,14%.

Với mật độ giải ngân 56,14% cho thấy NHNN là đơn vị đã tích cực triển khai một số phương pháp đẩy mạnh công đoạn một số dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Kế hoạch từ nay đến hết năm, NHNN sẽ chắc chắn giải ngân hết số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017.

Căn hộ SunWah Pearl là dự án được đầu tư và thi công bởi tập đoàn Sunwah Group nổi tiếng của Hồng Kông có hơn 50 năm thi công và phát triển và 100 % vốn đầu tư từ nước ngoài. Dự án căn hộ SunWah Pearl có vị. Xem thêm tài liệu https://canhosunwahpearl.edu.vn/gia-va-phuong-thuc-thanh-toan-can-ho-sunwah-pearl/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/cho-thue-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *