Cổ phần hóa 96% DNNN, nhưng chỉ bán được 8% vốn cho tư nhân

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Cổ phần hóa công ty Nhà nước (DNNN) hiện chỉ lớn về mặt số lượng khi 96,5% số DNNN được cổ phần hóa nhưng trên thực ở chỉ dao động 8% số vốn trong 1 số DNNN được cổ phần hóa, chuyển giao cho khu vực tư nhân.

co phan hoa 96% dnnn, nhung chi ban duoc 8% von cho tu nhan hinh anh 1

Hiệu quả cổ phần hóa DNNN hiện khá thấp, 96,5% số DNNN được cổ phần hóa nhưng chỉ dao động 8% vốn được phân phối cho khu vực tư nhân (Ảnh minh họa)

Phát biểu ở Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2018, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, năm 2017 là năm hiếm hoi mà 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt mức kế hoạch mà Quốc hội đã đề ra.

Trong đó, hai chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất là tăng trưởng kinh tế và mật độ lạm phát đều đạt kết quả ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,81%, cao nhất trong suốt 10 năm qua. Tỷ lệ lạm phát ở mức thấp 3,53%. Trong các năm gần đó, mật độ lạm phát thấp đã góp phần quan trọng vào tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta.

co phan hoa 96% dnnn, nhung chi ban duoc 8% von cho tu nhan hinh anh 2

GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn chỉ ra 4 điểm chưa được của kinh tế Việt Nam năm 2017

Tuy nhiên, ông Thuấn cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm còn yếu trong nền kinh tế Việt Nam năm qua.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đánh giá: “Thứ nhất, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so có 1 số nước trong khu vực cho dù tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 chỉ bằng 7% của Singapore, 17,6% của Malaysia và 36,5% của Thái Lan. Mỗi lao động của Việt Nam chỉ có năng suất bằng 42,3% của Indonesia, 56,7% của Philippines và đặc trưng là chỉ bằng 87,4% năng suất lao động của Lào. Điều đáng lo hơn cả là chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam có 1 số nước vẫn tiếp tục tăng thêm.

Thứ hai, cổ phần hóa công ty Nhà nước lớn về mặt số lượng (96,5% số công ty Nhà nước được cổ phần hóa) nhưng trên thực ở chỉ dao động 8% số vốn trong 1 số công ty Nhà nước là được cổ phần hóa, chuyển giao cho khu vực tư nhân. Điều này cũng có nghĩa khu vực tư nhân tham dự vào bộ máy quản trị của công ty Nhà nước, tham dự vào kiến trúc chiến lược sản xuất, kinh doanh của công ty Nhà nước đã được cổ phần hóa còn hạn chế; bởi thế hiệu quả của công ty Nhà nước chậm cải thiện, dẫn đến môi trường sản xuất – kinh doanh còn chịu tác động gây méo mó”.

Một vấn đề khác cũng được ông Thuấn đề cập là việc thi công năng lực để tận dụng thời cơ từ cuộc 1 sốh mạng công nghiệp lần thứ tư còn chậm. Cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội còn nhiều hạn chế khi đứng trước làn sóng của 1 số công nghệ mới, của 1 số công ty mới và 1 số loại hình kinh doanh mới.

Quản trị Nhà nước ở 1 số cấp dựa trên nền móng công nghệ số còn chưa tương xứng có tiềm năng và đòi hỏi của cuộc 1 sốh mạng công nghiệp lần thứ tư. Hệ thống quy định và luật pháp cũng còn nhiều vướng mắc khi phải xử lý xung đột giữa 1 số phương thức kinh doanh truyền thống và 1 số phương thức mới dựa trên nền móng công nghệ trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, là sự kết nối giữa công ty FDI và công ty trong nước thiếu nghiêm ngặt dẫn đến việc lôi kéo 1 số công ty FDI khổng lồ như Samsung vào nền kinh tế nhưng chưa tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực về công nghệ và tạo ra năng lực sản xuất cho nền kinh tế trong tương lai.

Hơn nữa, lợi ích mà 1 số công ty FDI có lại chưa tương xứng có các ưu đãi mà Nhà nước ta dành cho khu vực này và hiệu ứng ngoại lai tiêu cực mà 1 số công ty FDI gây ra thậm chí cònrất lớn (nhất là về mặt bảo vệ môi trường).

Hay nói 1 sốh khác, kinh phí mà 1 số công ty FDI tạo ra nhưng không phải gánh chịu mà do xã hội gánh chịu là rất lớn, làm giảm đi các lợi ích mà 1 số công ty FDI có lại cho nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế bền vững.

Từ đó, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã đề ra 1 số biện pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2018 và GĐ sau này.

“Cổ phần hóa công ty Nhà nước cần thực hiện triệt để hơn và thay vì chỉ tập trung vào cổ phần hóa về mặt số lượng mà không có sự 1 sốh tân lớn về chất, Chính phủ cần đẩy mạnh cổ phần hóa về chất, nghĩa là tập trung vào cổ phần hóa về vốn và cho phép sự tham dự của khu vực tư nhân sâu rộng Bên cạnh đó vào bộ máy quản trị trong 1 số công ty đã cổ phần hóa.

Đồng thời, Chính phủ cần chủ động kiến trúc cơ chế mời gọi 1 số nhà đầu tư chiến

lược có khả năng nâng cao năng lực và hiệu quả của công ty Nhà nước sau khi cổ phần hóa thay vì chỉ hướng đến mục tiêu phân phối vốn hay cổ phần hóa công ty nhà nước về mặt số lượng”, ông Thuấn nói.

Với 1 số công ty FDI, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn cho rằng Chính phủ cần chủ động chọn lọc 1 số công ty FDI chất lượng cao thay vì 1 số công ty FDI đầu tư vào nền kinh tế để tận dụng sự lỏng lẻo trong quản lý môi trường và các chính sách phân phối hàng ưu đãi.

Bên cạnh đó, cần có chiến lược để nâng cao năng lực của 1 số công ty nội địa nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa 1 số công ty trong nước và 1 số công ty nước ngoài; tăng cường khả năng chuyển giao công nghệ từ 1 số công ty FDI sang 1 số công ty trong nước vì 1 số công ty FDI – trong đa số 1 số nền kinh tế đang phát triển và mở cửa – là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện nâng cao năng suất và chuyển giao 1 số công nghệ hiện đại đến 1 số công ty nội địa.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn