Căn nhà gạch ngoài mộc mạc bao nhiêu, trong tiện nghi bấy nhiêu