Bộ Công thương nói gì về hàng loạt lãnh đạo Vinachem bị kỷ luật ?