Con trai ông Vũ Huy Hoàng không còn giữ chức vụ nào ở Sabeco