Bằng Trung cấp tiếng Anh là gì

Bằng Trung cấp tiếng Anh là gì. Hãy cùng canhosunwahpearl.edu.vn tìm hiểu Bằng Trung cấp tiếng Anh là gì

Bằng Trung cấp tiếng Anh là intermediate degree, phiên âm là ˌɪn.t̬ɚˈmiː dɪˈɡriː. Trình độ Trung cấp là cấp bậc đứng sau bậc Đại học và Cao đẳng trong hệ thống giáo dục và sinh viên theo học chiếm tỷ lệ khá cao.
Bằng Trung cấp tiếng Anh là intermediate degree, phiên âm là ˌɪn.t̬ɚˈmiː dɪˈɡriː. Trình độ Trung cấp là cấp bậc đứng sau bậc Đại học và Cao đẳng trong hệ thống giáo dục và sinh viên theo học chiếm tỷ lệ khá cao.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến giáo dục.

Master /ˈmæs.tɚ/: Thạc sĩ.

Post graduate /poʊst ‘ɡrædʒ.u.ət/: Sau đại học.SGV, Bằng Trung cấp tiếng Anh là gì

Private school /ˈpraɪ.vət skuːl/: Trường tư.

State school /steɪt skuːl/: Trường công.

Qualification /ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/: Bằng cấp.

Transcripts /ˈtræn.skrɪpt/: Học bạ.

Retention /rɪˈten.ʃən/: Bảo lưu kết quả học tập.

Undergraduate /ˌʌn.dɚˈɡrædʒ.u.ət/: Cấp Đại học.

Vocational training /voʊˈkeɪ.ʃən.əl ˈtreɪ.nɪŋ/: Đào tạo nghề.

Department /dɪˈpɑːrt.mənt/: Khoa đào tạo.

Multiple subjects /ˈmʌl.tə.pəl ˈsʌb.dʒekt/: Chuyên môn đa ngành.

Những quyền lợi của việc học bậc Trung cấp.

Thời gian đào tạo ngắn là ưu thế rõ rệt dễ thấy nhất ở các trường Trung cấp nghề, với chương trình học chỉ kéo dài tối đa ba năm.

Bằng Trung cấp chứng thực về tay nghề, kiến thức chuyên môn, mang lại thời cơ nghề nghiệp không hề thua kém cạnh so với những bậc học khác.

Điều kiện tuyển sinh không quá khắt khe với điều kiện chỉ với bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông.

Với mức học phí dễ chịu thì lựa chọn học Trung cấp giúp phụ huynh, học sinh đỡ phải phân vân về chi phi tiền, giúp tiết giảm một vài chi tiêu trong ăn ở, đi lại.

Cơ hội việc làm cao vì các doanh nghiệp ngày dần ưu thích tuyển dụng nhân lực từ các trường Trung cấp, bởi nhóm nhân viên này thường rất có thể hòa nhập quá trình nhanh.

Bài viết bằng Trung cấp tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi căn hộ sunwah cho thuê.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339