Tỷ giá ngày 29.12: USD xuống thấp nhất, Euro tăng mạnh