7 tháng, 3 nhà máy thủy điện tại Nghệ An cho doanh thu nghìn tỷ đồng