3 tổ chức đã “gom” cổ phần Công ty Vàng Agribank là ai?