Vietnam Beverage có quyền mua tối đa 51% cổ phần Sabeco?

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Ngày 14.12, Bộ Công Thương cho biết, trường hợp Công ty Vietnam Beverage có vốn của nước ngoài nắm giữ 49% thì không thuộc đối tượng ứng dụng của quy định mật độ có nước ngoài nói trên. Điều này có nghĩa, Vietnam Beverage được phép mua có mật độ tối đa 51%.

vietnam beverage co quyen mua toi da 51% co phan sabeco? hinh anh 1

Vietnam Beverage có quyền mua tối đa 51% cổ phần Sabeco? (Ảnh: IT)

Theo Bộ Công Thương, trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên có ý định mua cổ phần của SABECO thì họ chỉ có thể mua [49% – (mật độ có nước ngoài giai đoạn này của SABECO)].

Trường hợp Công ty Vietnam Beverage có vốn của nước ngoài nắm giữ 49% thì không thuộc đối tượng ứng dụng của quy định mật độ có nước ngoài nói trên. Điều này có nghĩa, Vietnam Beverage được phép mua có mật độ tối đa 51%.

Theo Bộ này, Vietnam Beverage là 1 doanh nghiệp nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, doanh nghiệp bia do ThaiBev có 100% có trụ sở ở Hồng Kông.

Trước đây, để thực hiện công khai minh bạch, tuân thủ một số nguyên tắc của pháp luật về Chứng khoán và pháp luật về Cạnh tranh, ở Mục 22.6 Điều 22 Quyết định 4444/QĐ-BCT ngày 17.11.2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế chào phân phối tranh đua cổ phần của Bộ Công Thương ở Tổng doanh nghiệp Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nguyên tắc “nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua có khối lượng đạt hoặc vượt một số mật độ có phải chào mua công khai theo Luật Chứng khoán phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức Chào phân phối tranh đua và mở phân phối tài liệu trước khi thực hiện 7 ngày về số lượng cổ phần chuẩn bị mua.

Ngày 11.12.2017 là thời hạn cuối để mở phân phối tài liệu về nhà đầu tư mua khối lượng lớn dẫn đến việc có từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco. Đến 18h ngày 11.12.2017, đã có 1 Nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn dẫn đến việc có từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực hiện mở phân phối tài liệu là Công ty TNHH VIETNAM BEVERAGE.

Vietnam Beverage thành lập tháng 10.2017, có vốn điều lệ 681.663.260.000 đồng; Hoạt động trong lĩnh vực giải đáp quản lý, (không bao gồm giải đáp pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, giải đáp máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Vietnam Beverage là 1 doanh nghiệp mới thành lập ở Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, doanh nghiệp bia do ThaiBev có 100% có trụ sở ở HongKong..

Công ty này mong muốn mua 327.053.405 cổ phần của Sabeco, tương đương xấp xỉ 51% tất cả vốn cổ phần của Sabeco có 1 số điều kiện. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: vốn chủ có và vốn huy động từ một số nguồn hợp pháp khác.

Như vậy, việc thông báo trước 7 ngày là thực hiện đúng quy định về việc mở phân phối tài liệu nhằm mục đích công khai minh bạch, chắc chắn thời gian cho một số cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, xác minh sự tuân thủ một số quy định về tập trung kinh tế của Luật tranh đua và một số quy định khác của pháp luật về đầu tư nước ngoài, chứng khoán và tài chính. Đây chỉ là điều kiện cần để Nhà đầu tư mong muốn mua trên 25% được phép đặt cọc. Trong trường hợp đã thực hiện một số thủ tục liên quan đến đặt cọc, nếu Nhà đầu tư xét thấy mức giá chào phân phối không thích hợp, có thể yêu cầu Ban tổ chức chào giá tranh đua rút đặt cọc và không tham dự phiên chào phân phối tranh đua trước 16 giờ ngày 17.12. 2017.

Như vậy Vietnam Beverage có tham dự đặt cọc, đăng ký phiên chào phân phối tranh đua vào ngày 18.12. 2017 hay không sẽ có kết luận sau 16 giờ ngày 17.12.2017.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn