Vị trí dự án Saigon Sports City và những tiềm năng