VÌ nhạy cảm, NHNN đề xuất không công khai xếp hạng các ngân hàng

NHNN sẽ trực tiếp xếp hạng TCTD thay vì để TCTD tự xếp hạng như quy định cũ. Tuy nhiên, khác có quy định cũ là buộc phải mở bán công khai kết quả xếp hạng, dự thảo Thông tư mới quy định chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không mở bán công khai.

vi nhay cam, nhnn de xuat khong cong khai xep hang cac ngan hang hinh anh 1

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa mở bán dự thảo Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12.3.2008 ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

Điểm quan trọng ở Thông tư mới này là phạm vi, đối tượng điều chỉnh được mở rộng ra những tổ chức tín dụng (TCTD), bao gồm cả ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thay vì chỉ ngân hàng thương mại cổ phần như Quyết định 06.

Tuy nhiên, thông tư này không tiến hành đối có TCTD được kiểm soát độc đáo và/hoặc đang thực hiện những trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và làm việc theo quy định của pháp luật hoặc thời gian làm việc chưa đủ 24 tháng kể từ ngày khai trương làm việc.

Một khác biệt quan trọng khác giữa Thông tư mới và Quyết định 06 là đơn vị thực hiện xếp hạng. Theo Quyết định 06, TCTD căn cứ vào quy định ở Quyết định 06 để tự phân tích xếp loại và gửi kết quả xếp loại cho NHNN chi nhánh. NHNN Chi nhánh tổng hợp và có ý kiến phân tích kết quả xếp loại gửi NHNN (Thanh tra NHNN) để xem xét trình Thống đốc phê duyệt kết quả.

Theo NHNN, thực ở, việc quy định những TCTD tự xếp loại không còn thích hợp có Điều 58 Luật NHNN (quy định NHNN thực hiện xếp hạng TCTD). Do đấy, Dự thảo Thông tư quy định NHNN (Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng) thực hiện việc xếp hạng TCTD và trình Thống đốc phê duyệt kết quả.

Về nội dung dự thảo, những TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

Dự thảo Thông tư quy định xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm 6 tiêu chí theo CAMELS, bao gồm: Vốn; Chất lượng tài sản; Quản trị điều hành; Kết quả làm việc kinh doanh; Khả năng thanh khoản; Mức độ nhạy cảm đối có rủi ro phân khúc.

NHNN sẽ thực hiện xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ hàng năm. Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Thống đốc NHNN phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về việc thông báo kết quả xếp hạng, Quyết định 06 quy định: NHNN mở bán kết quả xếp loại chính thức đối có những ngân hàng thương mại cổ phần trên Website của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, theo NHNN, việc mở bán kết quả xếp hạng trên Website của NHNN chưa được thực hiện do tính chất nhạy cảm của việc mở bán và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do những ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo.

Vẫn theo NHNN, qua nghiên cứu kỹ và xem xét những tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý mở bán kết quả xếp hạng những tổ chức tín dụng và việc mở bán kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao.

Đây là nguồn gốc trong dự thảo Thông tư, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không quy định việc NHNN phải mở bán việc xếp hạng những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên Website của NHNN; và NHNN chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của những căn hộ bình thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339