Trường Hải đầu tư 6.000 tỷ đồng xây dựng showroom “thông minh” công nghệ 4.0