Chuyện về tỷ phú từng rửa xe thuê để kiếm sống, bị McDonald’s từ chối cho làm tạp vụ