Hoàn thành lắp đặt hệ thống cột, xà Trạm biến áp 220 kV Đồng Hới