Khách hàng mất kết nối với ứng dụng đặt xe của Grab do tài xế “đình công”?