Ưu điểm làm nên dư địa tăng giá ấn tượng của khu đô thị Vạn Phúc