Ngân hàng Nhà nước trả lời về “tâm thư” của chủ trại lợn 12 tỷ đồng

(Canhosunwahpearl.edu.vn) “Để tạo điều kiện thuận lợi cho ông Tô Hiến Thành – người viết tâm thư cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng NNPTNT được vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đề nghị địa phương tham khảo, tháo gỡ gặp khó theo hướng cho ông này thuê đất dài hạn theo quy định của pháp luật”.

ngan hang nha nuoc tra loi ve "tam thu" cua chu trai lon 12 ty dong hinh anh 1

Ông Nguyễn Quốc Hùng (ảnh) – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết như trên sau loạt bài của Báo NTNN về tâm thư của nông dân và các bất cập trong cho vay tam nông.

ngan hang nha nuoc tra loi ve "tam thu" cua chu trai lon 12 ty dong hinh anh 2

Loạt bài của Báo Nông Thôn Ngày Nay phản ánh vụ việc của ông Tô Hiến Thành. Ảnh: Ban Thư

Tăng cho vay không có bảo đảm tài sản

Thời gian qua đã có nhiều ý kiến của công ty, hợp tác xã, nông dân và chuyên gia về các bất cập của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách bán hàng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Là cơ quan soạn thảo nghị định này, NHNN có ý kiến gì về các phản ánh này?

– Đúng là sau 2 năm thực hiện Nghị định 55 đã có 1 số nội dung bất cập có đề nghị giai đoạn này và chưa thích hợp có 1 số chính sách bán hàng mới của Chính phủ gần đó. Vì vậy, NHNN đã phối hợp các vộ, ngành sớm trình Chính phủ để sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung Nghị định 55 cho thích hợp có Luật Dân sự có hiệu lực từ 1.1.2017.

Trong đó chú trọng bổ sung 1 số nội dung quy định tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho các chính sách bán hàng khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thi công và phát triển nông thôn mới.

Thực tế triển khai Nghị định 55 trong thời gian qua biểu hiện 1 số bất cập về hạn mức cho vay đối có cá nhân, công ty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Không chỉ công ty, về phía ngân hàng trong quá trình triển khai theo Nghị định 55 cũng cho thấy các vướng mắc về vấn đề này. Vậy NHNN có nên đề xuất bỏ quy định về hạn mức tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp hay không?

-Hạn mức tín dụng là biện pháp quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, trong nhiều lĩnh vực, nhiều trường hợp vẫn có các biện pháp linh hoạt bên cạnh biện pháp hạn mức.

ngan hang nha nuoc tra loi ve "tam thu" cua chu trai lon 12 ty dong hinh anh 3

Nghị định 55 cũng đã biểu hiện 1 cơ chế thông thoáng cho vay nông nghiệp, nông thôn được thực hiện trong các năm qua. Các TCTD cung cấp đầy đủ, kịp thời các nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, không giới hạn về mức cho vay đối có bạn.

Nghị định cũng đã cho phép 1 số đối tượng bạn (cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã…) được vay không có tài sản bảo đảm ở mức từ 50 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Đặc biệt các công ty, hợp tác xã tham dự mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm lên đến 70 -80% giá trị dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Đối có các bạn có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả có thể được TCTD tham khảo cho vay không có tài sản chắc chắn (theo cơ chế cho vay bình thường) có số tiền lớn hơn mức vay quy định trong Nghị định 55.

Trong Nghị định 55 có nói đến việc đẩy mạnh cho vay tín chấp đối có lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, các ngân hàng vẫn đề nghị tài sản thế chấp. Là cơ quan quản lý, NHNN có biện pháp gì để đề nghị các ngân hanàng thương mại đẩy mạnh cho vay tín chấp nhằm khơi thông vốn vào lĩnh vực nông nghiệp?

– Để bảo đảm chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu thì các khoản vay có số tiền lớn hơn mức quy định trong Nghị định 55, TCTD được quyền đề nghị bạn phải ứng dụng các hình thức bảo đảm cho khoản vay trong đó có thế chấp bằng tài sản. Việc thế chấp tài sản cũng đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm hơn khi vay vốn ngân hàng.

Đến 30.6.2017, dư nợ tín dụng không có tài sản bảo đảm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm dao động 20% dư nợ tín dụng đối có lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các TCTD thi công quy trình thu thập, khai thác tài liệu về phân tách tín nhiệm, làm việc của bạn để nâng cao hiệu quả thẩm định và phân tách mức độ tín nhiệm của bạn vay. Qua đó tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, góp phần tháo gỡ gặp khó cho bạn, độc đáo là bạn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, để được cho vay tín chấp, chính bản thân bạn phải thực hiện đầy đủ việc lập thống kê,công khai minh bạch báo cáo tài chính theo quy định (có kiểm toán), giữ tín nhiệm trong quan hệ vay vốn có ngân hàng.

Xem xét cho thuê đất dài hạn…

Hiện nay trong quá trình thẩm định cho vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, tài sản thế chấp được thẩm định phân tách thấp hơn so có giá trị tài sản thực ở. Theo quan điểm của NHNN, vấn đề này cần được giải quyết như thế nào?

– Trong quá trình thẩm định cho vay vốn đối có lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng gặp gặp khó trong việc định giá tài sản bảo đảm (giá trị tài sản bảo đảm thấp) do tài sản chắc chắn trong cho vay đối có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chủ yếu là đất nông nghiệp. Theo quy định của pháp luật thì các ngân hàng phải căn cứ vào giá đất do UBND tỉnh mở bán theo khung giá đất nhà nước để phân tách giá trị tài sản chắc chắn để cho vay.

Tài sản hình thành từ các dự án trên đất nông nghiệp phục vụ cho chính làm việc sản xuất nông nghiệp (nhà kính, nhà lưới) mặc dù có giá trị đầu tư lớn nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền có tài sản trên đất, gây gặp khó cho công ty và ngân hàng trong việc định giá và nhận thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Chính vì vậy, ở Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7.3.2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TNMT phối hợp có Bộ NNPTNT, Bộ Tư pháp tìm hiểu sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà và tài sản gắn liền có đất, giải đáp chứng nhận quyền có tài sản trên đất nông nghiệp.

Trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công ty thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng bảo đảm vay vốn ngân hàng.

Trường hợp ông Tô Hiến Thành là 1 người đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đã có thành công nhưng vẫn phải vay tín dụng đen để duy trì sản xuất. NHNN có biện pháp gì để tháo gỡ gặp khó về vốn cho Hợp tác xã Trường Thành nói riêng và các cá nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhìn chung?

-Ngay sau khi nhận được kiến nghị của ông Tô Hiến Thành, NHNN đã đề nghị NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và các ngân hàng trên địa bàn kiểm tra báo cáo cụ thể tình hình. Theo đó, hiện ông Thành đã được vay vốn ở 2 ngân hàng (Agribank và Vietinbank) có số tiền 3,9 tỷ đồng.

Qua thảo luận, gặp khó lớn nhất của ông là chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đất nhận khoán của thôn không đúng thẩm quyền, đất mua của dân chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, việc ông Thành đề nghị được tiếp tục vay vốn tín chấp nếu để mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục cho vay.

Tuy nhiên, cơ sở chuồng trại của ông Thành thi công trên đất nhận khoán của thôn chưa đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đất đó có thể bị thu hồi bất kỳ khi nào để sử dụng vào mục đích khác, dẫn đến ngừng sản xuất và ông sẽ không được đền bù tài sản trên đất, gây nguy cơ mất vốn cho tổ chức tín dụng cho vay.

Xuất phát từ thực ở này, để tạo điều kiện thuận lợi cho ông Thành trong việc vay vốn ngân hàng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, NHNN rất mong muốn đề nghị chính quyền địa phương tham khảo, tháo gỡ gặp khó theo hướng cho ông Thành được thuê đất dài hạn theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn ông!

Sau 2 năm triển khai, đến 30.6.2017, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt 1.188.075 tỷ đồng, tăng dao động 47% so có thời điểm bắt đầu triển khai Nghị định 55 và tăng 13,7% so có cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng 19,8% trong tổng dư nợ tín dụng đối có nền kinh tế.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đó để so sánh toàn bộ giá của các căn hộ bình thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339