Tỷ phú chơi ngông Richard Branson: ‘Hãy gạt bỏ tư tưởng làm việc vì tiền’