“Chào sàn” UPCoM, Lộc Trời thành công ty nông nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán