Chiêm ngưỡng sanh cổ trồng chậu có bộ rễ “khủng” nhất Việt Nam