Thương mại điện tử trong tiếng Trung là gì

Thương mại điện tử trong tiếng Trung là 电子商务 (diànzǐ shāngwù), là một xu hướng quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa, đây là một lĩnh vực tiềm năng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đạt lợi nhuận và phát triển.

Thương mại điện tử trong tiếng Trung là 电子商务 /diànzǐ shāngwù/, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.

Một cách dễ hiểu hơn thì đây chính là việc mua bán sản phẩm hay dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác. Các giao dịch này bao gồm tất cả các hoạt động như: giao dịch, thanh toán, đặt hàng, quảng cáo.

Một số từ vựng về Thương mại điện tử trong tiếng Trung:

旗舰店 /qíjiàn diàn/: Cửa hàng chính hãng.

折扣 /zhékòu/: Giảm giá.

免运费 /miǎn yùnfèi/: Miễn phí vận chuyển.

店铺 /diànpù/: Cửa hàng.

优惠券 /yōuhuì quàn/: Phiếu giảm giá.

降价商品 /jiàngjià shāngpǐn/: Sản phẩm giảm giá.

购物车 /gòuwù chē/: Giỏ hàng.

网购 /wǎnggòu/: Mua hàng trên mạng.

商品分类 /shāngpǐn fēnlèi/: Phân loại sản phẩm.

立即购买 /lìjí gòumǎi/: Mua ngay.

拍 /pāi/: Đặt.

新品 /xīnpǐn/: Sản phẩm mới.

货到付款 /huò dào fùkuǎn/: Thanh toán khi nhận hàng.

付款方式 /fùkuǎn fāngshì/: Phương thức thanh toán.

国际运送 /guójì yùnsòng/: Vận chuyển quốc tế.

Một số ví dụ về Thương mại điện tử trong tiếng Trung:

1. 电子商务已成为世界各大贸易公司熟悉的交易方式。

/Diànzǐ shāngwù yǐ chéngwéi shìjiè gè dà màoyì gōngsī shúxī de jiāoyì fāngshì./

Thương mại điện tử đã trở thành một phương tiện giao dịch quen thuộc của các công ty thương mại lớn trên thế giới.

2. 电子商务有可能对大大小小的企业都有很大的帮助,而最大的受益者往往是客户。

/Diànzǐ shāngwù yǒu kěnéng duì dà dàxiǎo xiǎo de qǐyè dōu yǒu hěn dà de bāngzhù, ér zuìdà de shòuyì zhě wǎngwǎng shì kèhù./

Thương mại điện tử có khả năng giúp ích rất nhiều cho những doanh nghiệp cả lớn lẫn nhỏ và người hưởng lợi nhất thường là khách hàng.

3. 电子商务市场也根据参与者的不同分为不同的形式。

/Diànzǐ shāngwù shìchǎng yě gēnjù cānyù zhě de bùtóng fēn wéi bùtóng de xíngshì./

Thị trường thương mại điện tử cũng được phân thành các hình thức khác nhau phụ thuộc vào đối tượng tham gia.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn – Thương mại điện tử trong tiếng Trung là gì.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339