Thủ tướng: Mỗi đồng vốn của doanh nghiệp là một ‘lá phiếu’