Thứ trưởng Thoa bị miễn nhiệm, tài sản gia đình “bốc hơi” 2 triệu USD