Thời hạn du học ở Nhật là bao lâu

Thời gian học tiếng Nhật khác nhau tuỳ thuộc vào năng lực và tốc độ học của mỗi người. Có người hoàn thành đúng tiến độ, có người hoàn thành trước và cũng có người sau. Vì vậy, không có thời gian cụ thể nào được coi là chuẩn.

Học viên có đủ điều kiện tối thiểu chứng chỉ N5 để đi du học. Thậm chí, có thể học hết chương trình sơ cấp tiếng Nhật.

Thời hạn du học Nhật với chương trình học tiếng tối đa là 2 năm.

Cũng vì vậy bạn cần phải lưu ý, nếu bạn đã học tại trường đầu tiên là 1 năm 6 tháng. Khi đó, bạn chỉ còn thời gian tối đa là 6 tháng để học trường thứ hai.

Thường các trường sẽ khai giảng và nhập học vào kỳ tháng 4 (kỳ chính): Là kỳ có thời gian học tiếng dài nhất, tối đa tới 2 năm. Thường phù hợp với những ai tuổi cao, vì tuổi cao học khó vào hơn tuổi trẻ.

Nhập học tiếng kỳ tháng 7: Thời gian học tiếng dài, đến 1 năm 9 tháng. Cũng phù hợp với những ai tuổi cao.

Thời hạn du học Nhật bao lâuNhập học tiếng kỳ tháng 10: Thời gian học tối đa 1 năm 6 tháng.

Nhập học tiếng kỳ tháng 1: Thời gian học tiếng ngắn nhất, chỉ 1 năm 3 tháng.

Bên cạnh đó, du học Nhật học chuyên ngành hệ trung cấp có thời hạn 2 năm.

Du học Nhật học chuyên ngành hệ cao đẳng có thời gian học 3 năm.

Du học Nhật học chuyên ngành hệ đại học có thời gian học 4 – 5 năm tùy chuyên ngành học.

Du học Nhật học điều dưỡng hệ cao đẳng hay đại học thì được cộng thêm 1 năm.

Du học kỹ sư Nhật thì chỉ học tiếng từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm là chuyển đổi được sang visa kỹ sư Nhật.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339