Thị trường địa ốc khó lường, doanh nghiệp “chùn tay”