Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngày

Hạn mức thấp để khách sử dụng thẻ tín dụng chỉ sử dụng trong 1 vài trường hợp cần thiết, thích hợp có thông lệ 1 vài nước và cũng nhằm hạn chế rủi ro.

the tin dung co the khong duoc rut qua 5 trieu dong moi ngay hinh anh 1

Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngày

Ngân hàng Nhà nước vừa mở bán dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về vận hành thẻ ngân hàng.

Theo đây, đối có việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, để hạn chế việc sử dụng tiền mặt (ngoại tệ) được rút từ thẻ sau đây chi tiêu không đúng mục đích được phép theo pháp luật ngoại hối, ở dự thảo quy định 1 vài chuyển nhượng rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài sẽ bị giới hạn hạn mức tối đa theo ngày.

Dự thảo nêu rõ đối có hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài, 1 thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong 1 ngày.

Đồng thời dự thảo cũng quy định, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: Hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Theo ban soạn thảo, vấn đề này chưa có tiền lệ trong thực tiễn nên khi mới bắt đầu cho phép thực hiện sau khi sửa đổi Luật 1 vài Tổ chức tín dụng cũng cần được tham khảo thận trọng. Tại dự thảo quy định theo hướng giới hạn hạn mức tín dụng tối đa theo từng trường hợp phát hành thẻ tín dụng (có tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản bảo đảm).

Ngoài ra, ở dự thảo sửa đổi, bổ sung này cũng mở rộng đối tượng sử dụng thẻ tín dụng. Theo đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ có quy định về đối tượng được vay của Luật 1 vài Tổ chức tín dụng.

Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực ở 1 vài ngân hàng đang triển khai.

Song song đây, xuất phát từ 1 số vụ việc trong thực ở, dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối có trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài nhằm hạn chế hiện trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hiện hoặc tiếp tay cho 1 vài vận hành phạm tội.

Vì vậy, dự thảo quy định trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú ở Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của cá nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại ở Việt Nam.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn