Tăng thuế VAT: “Ông làm tài chính mà nói vậy nghe buồn cười quá”