Sổ đỏ ghi tên thành viên gia đình nhằm giảm tranh chấp đất đai

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Sổ đỏ) ghi đầy đủ tên của 1 vài thành viên trong gia đình cộng sử dụng đất nhằm giảm tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa 1 vài thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện 1 vài giao dịch về quyền sử dụng đất.

so do ghi ten thanh vien gia dinh nham giam tranh chap dat dai hinh anh 1

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sổ đỏ ghi tên thành viên trong gia đình nhằm giảm tranh chấp đất đai

Chỉ ghi tài liệu 1 vài thành viên có chung quyền sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa phát thông cáo báo chí phản ánh tài liệu ghi tên 1 vài thành viên trong hộ gia đình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đây, ngày 29.9.2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6.1.2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 1 vài thông tư giải đáp thi hành Luật đất đai.

Tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư này đã giải đáp việc biểu hiện tài liệu về người sử dụng đất đối có trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho hộ gia đình sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định ở Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai thì “hộ gia đình sử dụng đất là 1 vài người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung ở thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận giao dịch quyền sử dụng đất”.

Do đây, Bộ TNMT cho biết, khi ghi Giấy chứng nhận thì chỉ biểu hiện tài liệu 1 vài thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình, 1 vài thành viên khác trong hộ gia đình không có chung quyền sử dụng đất.

Ví dụ, 1 vài người không phải là nhân khẩu mà Nhà nước đã xác định để giao đất cho hộ gia đình trước đây, người không có công đâyng góp để tạo lập quyền sử dụng đất của hộ… thì không ghi trên giấy chứng nhận.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đối có đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên 1 người theo quy định ở Khoản 4 Điều 98 của Luật đất đai. Trường hợp cấp Giấy chứng đối có đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đây.

Nội dung quy định ở Khoản 5 Điều 6 của Thông tư này là thích hợp có quy định ở Khoản 2 Điều 98 của Luật đất đai (thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người có chung nhà ở, tài sản khác gắn liền có đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất phải ghi đầy đủ tên của 1 vài người có chung quyền sử dụng đất, người có chung nhà ở, tài sản khác gắn liền có đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp 1 vài chủ sử dụng, chủ có có đề nghị thì cấp chung 1 Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện).

Hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp đất đai

Theo Bộ TNMT, quy định này nhằm khắc phục 1 vài tồn ở trong thực ở triển khai thi hành Luật đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa 1 vài thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện 1 vài giao dịch về quyền sử dụng đất; do khi xác lập quyền sử dụng đất của hộ gia đình chưa xác định rõ 1 vài thành viên có chung quyền sử dụng đất nên không có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết 1 vài ích lợi và nghĩa vụ liên quan đến đất đai của hộ gia đình,….

Quy định nêu trên của Thông tư sẽ bảo đảm nghiêm ngặt về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất. Điều này không tạo ra 1 vài gặp khó hay rào cản mà còn giảm 1 vài rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 1 vài thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

Quy định nêu trên của Thông tư cũng không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện 1 vài quyền của hộ gia đình sử dụng đất như 1 số ý kiến đã nêu mà chắc chắn sự thích hợp có quy định của pháp luật về dân sự (Khoản 2 Điều 212 Bộ Luật dân sự quy định trường hợp định đoạt tài sản là nhà đất là tài sản chung của gia đình thì phải có sự thỏa thuận của toàn bộ 1 vài thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ).

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339