Passport nghĩa là gì

Passport hay hộ chiếu là một loại giấy tờ được dùng để xác nhận danh tính và quốc tịch của chủ sở hữu khi đi sang các quốc gia khác.

Passport /ˈpɑ:s.pɔːt/ nghĩa là hộ chiếu, sổ chứng nhận do chính phủ của một nước cấp để công dân nước đó được xuất cảnh qua nước khác và nhập cảnh trở về nước mình.

Có 3 loại passport thông dụng:

SGV, Passport là gì Popular passport (Hộ chiếu phổ thông): có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Du học sinh và công dân định cư được sử dụng pasport này phải xuất trình khi nhập cảnh vào quốc gia khác.

Offical passport (Hộ chiếu công vụ): Được cấp phép cho cá nhân trong cơ quan, chính phủ nhà nước khi đi công vụ ở nước ngoài.

Diplomatic passport (Hộ chiếu ngoại giao): Được cấp phép cho quan chức ngoại giao của chính phủ công tác ở nước ngoài.

Ex: He was a German, travelling on a Swiss passport.

(Ông ấy là người Đức, đang đi du lịch bằng hộ chiếu Thụy Sĩ).

Ex:My passport is valid for another two years.

(Hộ chiếu của tôi có giá trị trong 2 năm nữa).

Ex: He’s got a British passport.

(Anh ấy có hộ chiếu Anh).

Bài viết passport nghĩa là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339