Ông Nguyễn Sĩ Dũng: “Không có kinh tế tư nhân, không có U23 Việt Nam hôm nay”