Nhà tuyển dụng tiếng Nhật là gì

Boshuusha (募集者, ぼしゅうしゃ) trong tiếng Nhật được mô tả là người chủ động tìm kiếm và thuyết phục các ứng viên tham gia vào công ty hoặc tổ chức mà họ đại diện.

Nhà tuyển dụng tiếng Nhật là boshuusha (募集者, ぼしゅうしゃ), là người tìm kiếm, thuyết phục những ứng viên về làm việc hoặc trở thành thành viên của công ty, tổ chức của nhà tuyển dụng đó.

Đối tượng tìm kiếm của nhà tuyển dụng tùy thuộc vào yêu cầu về năng lực ứng viên mà công ty đưa ra.

Một nhà tuyển dụng phải thực hiện đầy đủ ít nhất bốn yêu cầu công việc.

Phân tích công việc cần tuyển dụng.

Thu hút, sàn lọc, phân loại ứng viên.

Phỏng vấn, tuyển chọn ứng viên.

Hướng dẫn, giúp nhân viên mới hòa nhập.

Các nhà tuyển dụng gồm có ba đặc điểm là làm việc cho công ty, trực tiếp thực hiện thỏa thuận lương và tuyển dụng, và làm việc theo chuyên ngành.

Các từ vựng tiếng Nhật liên quan đến tuyển dụng.

仕事 (shigoto): Công việc.

求人 (kyuujin): Tuyển người.

就職 (shuushoku): Làm việc.

募集 (boshuu): Tuyển dụng.

応募 (oubo): Đăng ký, ứng tuyển.

履歴書 (rirekisho): Đơn xin việc.

採用 (saiyou): Sử dụng.

入社 (nyuusha): Vào công ty làm việc.

条件 (jouken): Điều kiện.

給与 (kyuuyo): Lương.

Bài viết nhà tuyển dụng tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339