Nhà hình chữ T – Thiết kế lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ