Người trúng jackpot hơn 105 tỉ không nhận giải, Vietlott xử lý thế nào?