Một ngày của người đàn ông giàu nhất hành tinh có gì khác chúng ta?